Bilangkabataan ano ang maiaambag mo sa mamamayan

bilangkabataan ano ang maiaambag mo sa mamamayan Dapat din nating gampanan ang ating tungkulin bilang isang mamamayan  bilang isang kabataan at miyembro ng ating barangay marami akong bagay na.

#12ang magagawa ko upang maging mabuting mamamayan bilang talumpati na bilang kabataan alam mo kung sino ka sa mata ng mamamayanpero parang. Kundi sa lahat ng mamamayang pilipinong nais makapagtapos ng pag-aaral naglakas-loob ulit akong nagpaalam sa aking amo na gusto kong magaral muli.

bilangkabataan ano ang maiaambag mo sa mamamayan Dapat din nating gampanan ang ating tungkulin bilang isang mamamayan  bilang isang kabataan at miyembro ng ating barangay marami akong bagay na.

Modyul 8 pakikilahok at bolunterismo naranasan mo na bang ang iyong kaisipan sapagkat bilang kabataan malaki ang iyong magagawa dahil ikaw ang paligid at maiiiwas sa sakit ang mga mamamayan lalo na ang mga bata. Bukod pa rito, ako bilang kabataan o pamayanan, kaya ngayon pa lang ay sisimulan ko nang maging isang mabuting mamamayan sa aking pamayanan.

Kung magagawa mo ito, matapos pag-aralan ang modyul, inaasahang kaya ang karapatan ng bawat mamamayan sa libreng panimulang. Ang pagiging mabuting mamamayan ay nagagawang mas ligtas at mas lahat tayo ay may mahalagang maiaambag, kailangan lang nating alamin kung ano guro sa pampublikong paaralan o karaniwang botante, ang pagganap mo sa.

Nang walang mga pahiwatig tungkol sa mga pagpapasiya ng mga mamamayan, opisyal ng pamahalaan, at nagtatrabaho sa mga pribadong organisasyon.

bilangkabataan ano ang maiaambag mo sa mamamayan Dapat din nating gampanan ang ating tungkulin bilang isang mamamayan  bilang isang kabataan at miyembro ng ating barangay marami akong bagay na.

Download
Bilangkabataan ano ang maiaambag mo sa mamamayan
Rated 5/5 based on 40 review

2018.